Knowit Aktiebolag (publ) har idag avhållit extra bolagsstämma. Mot bakgrund covid-19 hölls stämman genom förhandsröstning (poströstning), utan fysisk närvaro.

Stämman beslutade följande:

Styrelse

Stämman beslutade om val av Olof Cato och Sofia Karlsson som styrelseledamöter. Noteras att styrelsen därefter består av Jon Risfelt (ordförande), Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Peder Ramel, Olof Cato och Sofia Karlsson.  

Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 130 000 kronor vardera till Olof Cato och Sofia Karlsson (motsvarande hälften av det arvode de ledamöter som valdes på årsstämman erhåller).

Protokoll från stämman läggs ut på bolagets hemsida, www.knowit.se, inom två veckor.

Detta pressmeddelande offentliggjordes kl. 12.00 den 9 september 2021.

För mer information, vänligen kontakta

Marie Björklund, CFO, +46 70 1449802 eller marie.bjorklund@knowit.se

Christina Johansson, CCO, +46 (0)70 542 17 34 eller christina.johansson@knowit.se

Om Knowit

Vi är digitaliseringskonsulter och ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala affärsmodeller. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.

Knowit grundades 1990 och har efter förvärvet av Cybercom den 1 juli 2021 cirka 3 800 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Samgåendet med Cybercom har stärkt möjligheterna att ta sig an större och mer komplexa uppdrag inom framför allt industri-, tech- och telekomsektorn. I tillägg skapas en ännu starkare plattform där vi erbjuder digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.