Hufvudstaden har informerats om att Nasdaq Stockholm fattat beslut om att tills vidare stoppa handeln i bolagets C-aktier. Handelsstoppet ska bestå under en utredning huruvida förutsättningar föreligger för fortsatt handel i Hufvudstadens C-aktie på Nasdaq Stockholm. Hufvudstaden för en dialog med Nasdaq Stockholm i ärendet bekräftar att bolaget kommer att medverka i utredningen.

Stockholm den 17 januari 2020
HUFVUDSTADEN AB (publ)
Bo Wikare
Tf Verkställande direktör
Frågor besvaras av:
Bo Wikare, tf Verkställande direktör, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.
Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020 kl.13:40 CET.

Hufvudstaden+46-8 762 90 00info@hufvudstaden