Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556332-6676 Oasmia Pharmaceutical AB
InstrumentSE0000722365 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier12 662 591
Antal rösträtter12 662 591
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2019-12-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier12 563 674
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter12 563 674
Andel
 - aktier2,8 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter2,8 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,8 % 12 563 674
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,05 % 217 237
 
TOTALT2,85 % 12 780 911
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter12 479 523
 - andel av rösträtter2,78 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter84 151
 - andel av rösträtter0,02 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter12 780 911
 - andel av rösträtter2,85 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnNiklas Matses
 - telefon+46733854156
 - mejlniklas.matses@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har underskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB till följd av förändring i antalet utestående aktier och röster
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.