Energilagringsbolaget Saltx Technology redovisar en något minskad förlust i första kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -8,1 miljoner kronor (-9,2).

Resultatet före skatt var -9,5 miljoner kronor (-10,2).

Resultatet efter skatt blev -9,5 miljoner kronor (-10,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,12).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -7,8 miljoner kronor (-9,0).

"Vi på Saltx står starkare än någonsin inför den framtida omställningen i energibranschen. Årets första kvartal har varit en händelserik tid för oss där vi nått flera framgångar. Under kvartalet har vi fortsatt att bygga på den helhetskompetens som behövs och som bidrar till en unik optimering av vårt belagda salt i kombination med reaktorns processparametrar", uppger bolagets vd Carl-Johan Linér.

Saltx Technology, MkrQ1-2021Q1-2020
Nettoomsättning0,00,1
Rörelseresultat-8,1-9,2
Resultat före skatt-9,5-10,2
Nettoresultat-9,5-10,2
Resultat per aktie, kronor-0,11-0,12
Kassaflöde från löpande verksamhet-7,8-9,0
Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire