QuickCool AB (publ) ("QuickCool") har undertecknat ett distributionsavtal för Spanien med Proyectos Hospitalarios Internacional S.A. (PRHOINSA).
PRHOINSA har ett väl etablerat nätverk av Key Opinion Leaders (KOLs) och kunder i Spanien. Detta är QuickCools tredje distributionsavtal. Förberedande försäljningsaktiviteter startar omedelbart, men ingen försäljning kommer att ske förrän Quickcool® SYSTEM har CE-märkts.

QuickCool, som utvecklar en patenterad, intranasal kyllösning för patienter som har drabbats av plötsligt hjärtstopp, har undertecknat sitt tredje distributionsavtal. Den här gången med PRHOINSA, för den spanska marknaden. "Jag har goda erfarenheter av att arbeta med PRHOINSA från tidigare, så det var naturligt att kontakta dem för att se om vi kunde hitta en tilltalande affärsmodell för försäljning, eftermarknad och utbildning av vårt QuickCool® SYSTEM i Spanien", säger Fredrik Radencrantz, VD på Quickcool.

"PRHOINSA grundades 1999 och det känns stimulerande att lansera QuickCool® SYSTEM nästa år, när vi tillika firar två decennier av framgångsrik försäljning inom hälso- och sjukvård i Spanien", säger Alberto del Corro García-Lomas, grundare och General Manager på PRHOINSA.

"På PRHOINSA fortsätter vi utöka vår produkt-och tjänsteportfölj, särskilt inom intensivvård. Vi är övertygade om att QuickCool® SYSTEM kommer att särskilja oss ytterligare från konkurrenterna i de projekt- och anbuds processer som vi deltar. QuickCool® SYSTEM kompletterar produkter såsom exempelvis esofagus och transpulmonella tryck mätningskatetrar, neuromuskulära monitorer och stimulatorer, i större anbud och projekt. Våra etablerade säljare kommer också att genomföra direktförsäljning till IVA-avdelningar. Det är en attraktiv lösning att presentera och sälja. Den kommer att rädda många liv och förbättra livskvaliteten för de som överlever plötsligt hjärtstopp i Spanien", säger Juan Carlos, Director Sales and Marketing på PRHOINSA.

Proyectos Hospitalarios Internacional S.A. (PRHOINSA)
PRHOINSA grundades 1999 och erbjuder sjukhuskunder ett brett utbud av produkter och mångårig erfarenhet genom både stora anbud och direktförsäljning. Regionala försäljningsrepresentanter täcker hela den spanska marknaden, med särskild tonvikt på de mer etablerade områdena såsom Madrid, Toledo, Barcelona, Sevilla, Alicante och Valencia. Dedikerad service- och utbildnings-personal säkerställer både klinisk utbildning och produkt- och eftermarknadssupport.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.s (fredrik.radencrantz@quickcool.se)e

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 08 november 2018.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se