Karo Pharma AB (publ) (LEI-kod 213800G54Z51LOPGTA79) har under perioden 9 juli 2018 - 13 juli 2018 återköpt sammanlagt 387 062 egna aktier (ISIN-kod: SE00007464888). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt SEK 86,3 miljoner som Karo Pharma offentliggjorde den 18 juni 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 18 juni 2018 och den 31 augusti 2018, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU- kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Under perioden 9 juli 2018 - 13 juli 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan.

+------------+--------------------+-------------------+---------------------+
|Datum |Aggregerad daglig |Viktat genomsnitts-|Totalt |
| |volym (antal aktier)|pris per dag (SEK) |transaktionsvärde per|
| | | |dag (SEK) |
+------------+--------------------+-------------------+---------------------+
|9 juli 2018 |65 500 |31,384700 |2 055 698 |
+------------+--------------------+-------------------+---------------------+
|10 juli 2018|80 000 |32,030000 |2 562 400 |
+------------+--------------------+-------------------+---------------------+
|11 juli 2018|81 562 |31,871700 |2 599 520 |
+------------+--------------------+-------------------+---------------------+
|12 juli 2018|80 000 |32,115600 |2 569 248 |
+------------+--------------------+-------------------+---------------------+
|13 juli 2018|80 000 |32,093300 |2 567 464 |
+------------+--------------------+-------------------+---------------------+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux SA för Karo Pharmas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Karo Pharmas innehav av egna aktier per den 13 juli 2018 till 1 596 391 aktier. Det totala antalet aktier i Karo Pharma uppgår till 164 332 782 aktier.
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen finns tillgängligt på www.karopharma.se. Sedan den 18 juni 2018 och till och med den 13 juli 2018 har sammanlagt 1 596 391 aktier i Karo Pharma återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 2 464 990 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate- (http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares)actions/stockholm/repurchases-of-own-shares (http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares).
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se  
OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett "Specialty Pharma" företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.