Nytt Nyhetsbrev från SensoDetect är nu tillgängligt och kan laddas ner via länk nedan. 

Sensodetect ger numera löpande ut en nyhetsuppdatering med information om den gångna perioden både från bolaget och även från branschens nyhetsflöde. Detta för att ge våra prenumeranter, aktieägare och andra intresserade information om bolagets utveckling och branschen i stort. Du kan anmäla dig till nyhetsbrevsutskick på info@sensodetect.comeller följa det i våra andra kanaler; Spotlight, Cision, Twitter (@SensoDetect)och Facebook (Sensodetect AB (Publ.)).

Detta nummer av nyhetsbrevet tar upp lite mer om BERA 3.1 samt utvecklingen i branschen där köerna inom psykiatrin fortsatt är långa och där allt fler äldre också söker sig till psykiatrivården...Läs mer via länken nedan.

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society