Gomspace redovisar ökad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 40,2 miljoner kronor (29,6), en ökning med 36 procent mot föregående år. Justerat för avvecklad verksamhet ökade omsättningen med 30 procent.

Bruttomarginalen sjönk till 6 procent (26).

Rörelseresultatet blev -44,5 miljoner kronor (-23,1).

Resultatet före skatt var -49,5 miljoner kronor (-17,3). Resultatet efter skatt blev -54,7 miljoner kronor (-12,1). Resultat per aktie hamnade på -1,73 kronor (-0,46).

Gomspace uppger att orderboken i slutet av perioden uppgick till drygt 715 miljoner kronor. Under 2019 förväntas 80-90 miljoner konverteras till intäkter.

Vd Niels Buus uppger att bolaget inte nådde förväntad omsättning och marginal då projekt pausats på grund av utebliven betalning, vilket har lett till omstrukturering och minskad personalstyrka.

"Sky and Space Global skickade in dokument för en banköverföring den 22 februari, vi förväntar oss att betalningen kommer in på vårt bankkonto under de närmsta par dagarna", uppger han vidare.

Gomspace, MkrQ4-2018Q4-2017Förändring
Nettoomsättning40,229,635,8%
Rörelseresultat-44,5-23,1
Resultat före skatt-49,5-17,3
Nettoresultat-54,7-12,1
Resultat per aktie, kronor-1,73-0,46
Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire