Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 18 000 A-aktier till 18 000 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under november 2019 har på aktieägares begäran 18 000 A-aktier omvandlats till 18 000 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 29/11 2019, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 24 555 677 aktier respektive 73 142 393 röster. 5 398 524 av dessa aktier är A-aktier, representerande 53 985 240 röster, och 19 157 153 är B-aktier, representerande 19 157 153 röster.

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 16:30 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Sandberg, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 03 67
E-post: peter.sandberg@pe.se

Om PE

PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och industri. Vi finns representerade i hela landet och under 2018 omsatte vi drygt 1,2 miljarder kronor. PE grundades 2006 och är noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.