Flaggningsmeddelande i NGS Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556535-1128 NGS Group Aktiebolag
InstrumentSE0009947708 Share
InnehavareBidCo af 6. december 2018 AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-05-02
Gränsvärde för antal aktier25 %
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 316 987
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 316 987
Andel
 - aktier25,67905 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter25,67905 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 125,67905 % 2 316 987
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT25,67905 % 2 316 987
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagDanica Pension Försäkringsaktiebolag AB
 - antal rösträtter2 316 987
 - andel av rösträtter25,67905 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 316 987
 - andel av rösträtter25,67905 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKarin Görling
 - telefon0752481000
 - mejlkarin.gorling@danica.se
 
Kommentar
Per 2019-05-02 såldes Danica Pension Försäkringsaktiebolag av Danske Bank A/S koncernen till BidCo af 6. December 2018 AB. Detta innebär att BidCo tillsammans med Danica Pension bildar en ny koncern och flaggningsplikten går över från Danske Bank A/S till BidCo. Danicas andelar i bolaget är på samma nivå som tidigare, men rapporterande bolag går över till BidCo.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.