Vid årsstämman i SAS AB den 10 april 2018 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande direkt efter årsstämman och finns tillgänglig via bolagets hemsida.

SAS AB har informerats om att Nærings- og fiskeridepartementet, för norska staten, ställt sin plats i valberedningen till förfogande med anledning av att den norska staten sålt sitt aktieinnehav. Valberedningen har med anledning av detta erbjudit Gerald Engström att ingå i valberedningen. Tillsammans med Färna Invest AB kontrollerar Gerald Engström cirka 3,1% av rösterna i SAS AB.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande fyra personer:

Carl Rosén, Näringsdepartementet, för svenska staten
Peder Lundquist, Finansministeriet, för danska staten
Jacob Wallenberg, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Gerald Engström, för egen del och Färna Invest AB