Online Brands Nordic AB har idag på extra bolagsstämmor i de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Idéguld AB och Watch-On-Watch AB fattat beslut om frivillig likvidation av samtliga bolag.

Som en del i det pågående arbetet med det omvända förvärvet av CaMa-Gruppen har Online Brands beslutat om frivillig likvidation av dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Idéguld AB och Watch-On-Watch AB. Samtliga ansökningar om registrering av likvidationsbesluten har skickats in till Bolagsverket. Johan Hörnberg på advokatbyrån Schjodt i Stockholm har föreslagits som likvidator.

Arbetet med att dela ut dotterbolaget Juvelerare John Victorin i Varberg AB till aktieägarna i Online Brands genom en s.k. Lex ASEA-utdelning fortgår enligt plan.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 73 426 61 26

NyheterAnnons