Flaggningsmeddelande i Catena AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556294-1715 Catena AB
InstrumentSE0001664707 Aktier
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvalning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 959 579
Antal rösträtter1 959 579
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-03-04
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 884 579
 - direkt innehavda rösträtter1 884 579
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,93 %
 - direkt innehavda rösträtter4,93 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,93 % 1 884 579
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,93 % 1 884 579
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.