Flaggningsmeddelande i Modern Times Group MTG AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556309-9158 Modern Times Group MTG AB
InstrumentSE0000412371 B-shares
InnehavareNordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier5 625 276
Antal rösträtter5 625 276
 
Transaktionen
Skäl för flaggningOmstämpling
Datum2018-08-31
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 625 276
 - direkt innehavda rösträtter5 625 276
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier8,31562 %
 - direkt innehavda rösträtter7,75279 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 17,75279 % 5 625 276
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT7,75279 % 5 625 276
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 625 276
 - andel av rösträtter7,75279 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohan Ohlsson, Jonas Pehrson
 - telefon+45 55472025
 - mejlnims.controlling@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.