Forskningsbolaget Rhovac rapporterar idag positiva delresultat på 3- och 6-månadsuppföljningen bland de prostatacancerpatienter som ingår i den kliniska fas I/II-studien med läkemedelskandidaten RV001. Det framgår av ett pressmeddelande.

I den kliniska studien övervakas alla patienter under en 12-månadsperiod efter avslutad behandling. RhoVac kan idag presentera delresultat från 3- och 6-månadsuppföljningen. Dessa resultat visar att 18 av 21 patienter, motsvarande 86 procent, fortfarande har ett robust RV001-medierat immunsvar, vilket innebär att alla 18 patienter, som tidigare i studien betraktats som Confirmed Immune Responders, fortfarande visar jämförbara immunsvar i 3- och 6-månadsuppföljningen.

Sammanfattningsvis bekräftade immunövervakningen under behandlingstiden att ett vaccinmedierat immunsvar etablerades och att den administrerade dosen av RV001 var biologiskt aktiv.

Slutliga uppföljningsresultat, som även kommer att inkludera resultat från 9- och 12 månadsuppföljningen, förväntas rapporteras i mitten av 2019.

- Delresultaten från 3- och 6-månadsuppföljningen visar spännande data och resultaten bekräftar att det RV001-medierade immunsvaret upprätthålls hos patienterna. Återigen visar data att immunsvaret är mycket robust över tid, vilket redan indikerades vid avslutad behandling. T-cell Monitoring Group, Department of Immunology vid universitetet i Tübingen, Tyskland, har återigen utfört ett dedikerat arbete, som gör att vi kan publicera delresultaten enligt plan. Vi ser nu fram emot att slutföra uppföljningsfasen och vidare fokusera på den kliniska fas IIb-studien, kommenterar Anders Ljungqvist, vd i Rhovac.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire