Som en del i sitt CSR-arbete kommer Crunchfish att delta i den digitala schackturneringen Näringslivet Möter Förorten. Näringslivet Möter Förorten är ett projekt som grundats för att motverka segregation och främja integration genom att skapa möten mellan människor med olika bakgrunder, ur olika generationer, från olika bostadsområden, av olika kön och med olika ekonomiska förutsättningar som ej brukar träffas, och ge dem möjligheter att kunna lära känna varandra och umgås över schackbrädet.

[image]

Näringslivet Möter Förorten är en event-baserad rörelse för integration och mot segregation som för samman människor som inte möts så ofta, om ens aldrig, och får dem att mötas och lära känna varandra på lika villkor med schack som hjälpmedel. Huvudeventet är en parschackturnering där varje representant från näringslivet paras ihop med en ungdom från förorten. Som för-event kommer även den regerande svenska mästaren i schack att spela simultanschack mot deltagande företag. I huvudtävlingen kommer Crunchfish representeras av bolagets grundare och CTO Paul Cronholm, och vår UX-designer Thomas Rogowiec kommer att möta den svenska mästaren.

"Schack har alltid varit stort här på Crunchfish, vi är många på bolaget som spelar mot varandra så fort tid finns. Samtidigt vill vi också engagera oss och ge tillbaka till samhället, och då är det perfekt att kunna kombinera det med något som många av oss har ett stort intresse för. Schack är även ett spel som ställer krav på en hög analytisk förmåga och strategiskt tänkande, egenskaper som också behövs i vårt dagliga arbete här på Crunchfish. Därför hoppas vi ju att vi kan väcka ett intresse hos de deltagande ungdomarna för Crunchfish som en potentiell framtida arbetsgivare", säger Paul Cronholm, grundare och CTO för Crunchfish.

Näringslivet Möte Förorten går av stapeln den 23 april klockan 13:00 och kommer att sändas live via http://naringslivetmoterfororten.se/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com 
Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se.Telefon +46 40 200 250.

 Om Crunchfish - crunchfish.com (https://www.crunchfish.com/)

Crunchfish är en teknisk pionjär inom digital betalning med patentsökt Digital Cash-lösning som använde en betalprocess i två steg, först clearing offline följd av online settlement. Detta gör digital betalning robust och oberoende av nätet. Crunchfish Digital Cash plånbok är exceptionell flexibel och kan användas med alla typer av betalningslösningar. Den är interoperabel, cross-service/scheme och cross-border/currencies. Den levererar egenskaperna hos kontanter, som t.ex. omedelbar clearing, betalningar offline och bevarande av betalarens integritet, utan att kräva några som helst förändringar i de centrala eller kommersiella bankinfrastrukturerna. Detta möjliggör CBDC att snabbt rullas ut i vilket land som helst.

Vi har också utvecklat Blippit, en appterminal som ansluts till kassasystem för både online- och offlinebetalningar och har en patentsökt lösning för att minska matsvinnet. Crunchfish utvecklar även geststyrning av smarta AR-glasögon till konsumentmarknaden.

Crunchfish är sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i Indien.