Tufft jämförelseår
Omsättningen steg 5% till 903 mkr (859), men var under vår förväntan om 1033 mkr. Avvikelsen låg i att den organiska tillväxten sjönk 4,2%, med anledning av fjolårets starka hamstringseffekt samt låg försäljning från System Frugt. Bruttomarginalen stärktes till 28,3% (27,9%), drivet av prishöjningar och produktmix. EBITDA sjönk till 89 mkr (108) jämfört med förväntade 118 mkr. Avvikelsen låg primärt i en lägre försäljning.
Flera indikationer om ett starkt Q3'21
Hamstringsfasen under fjolåret var näst intill borta under Q3'20. Därmed kommer jämförelsetalen för Q3'21 vara enkla att slå. Vidare går System Frugt, som har gått sämre under H1'21, mot sin högsäsong samtidigt som förvärvsmarknaden visar tecken på att börja öppna upp igen. Vi bedömer att chansen för ett förvärv är störst under slutet av Q3 eller under Q4.
Drar ned EPS 2022e med 3%
Efter rapporten sänker vi vårt EPS-estimat för 2021 med 13% och för 2022e med 3% med anledning av den lägre försäljningen. På våra estimat handlas aktien till P/E 18,0x för '22e vilket är i nivå med peers. Drivet av bolagets förmåga att genomföra lyckade förvärv bedömer vi att en premie är motiverad. Vi justerar ner vårt motiverade värde till 75–80 kr från 80–85 kr drivet av EPS-sänkningen.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 02-08-2021 kl. 09:30: https://docs.penser.se/a/2107/MSON.Bswe20210802.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/