Forskningsbolaget Idogen byter marknadsplats till First North. Bolaget har erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista handelsdag på Spotlight Stock Market är den 3 juni och första handelsdag på First North är den 4 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nasdaqs beslut är villkorat av att inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, att bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First Norths regelbok samt att bolaget senast två dagar innan första dag för handel uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First Norths regelbok.

Idogen kommer som tidigare meddelats att genomföra en omvänd split, sammanläggning av aktier med villkor 1:10. Erik Penser Bank blir bolagets Certified Adviser på First North.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire