Flaggningsmeddelande i MQ Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556697-2211 MQ Holding AB
InstrumentSE0003303460 Aktie
InnehavareInvestment AB Öresund
 
Före transaktionen
Antal aktier1 724 547
Antal rösträtter1 724 547
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-04-24
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 816 805
 - direkt innehavda rösträtter1 816 805
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,2 %
 - direkt innehavda rösträtter5,2 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,2 % 1 816 805
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,2 % 1 816 805
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 816 805
 - andel av rösträtter5,2 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnNicklas Paulson
 - telefon08 - 402 33 00
 - mejlnicklas.paulson@oresund.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.