Flaggningsmeddelande i I.A.R. Systems Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556400-7200 I.A.R. Systems Group AB
InstrumentSE0005851706 Aktie
InnehavareNorron AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 399 098
Antal rösträtter1 399 098
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-08-30
Gränsvärde för antal aktier10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 252 090
 - direkt innehavda rösträtter1 252 090
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier8,96378 %
 - direkt innehavda rösträtter8,42119 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,42119 % 1 252 090
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT8,42119 % 1 252 090
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJesper Laudon Meyer
 - telefon0737366543
 - mejljesper.laudonmeyer@norron.com
 
Kommentar
Norron AB är investment manager för Norron SICAV, som är ägare av aktierna, och som använder SEB S.A. som förvaringsinstitut.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.