Annons

”Born global-strategi svår och riskfylld”

Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin.
Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin. Foto: Pressbilder

Höga förväntningar präglar synen på så kallade born global-företag. Men det finns skäl att ifrågasätta hur lämpligt det är att främja eller rekommendera nystartade företag att anamma en sådan strategi, skriver Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, och Torbjörn Halldin, Svenskt Näringsliv.

Under strecket
Publicerad

Svenska små- och medelstora företag spelar en viktig roll för svensk ekonomi i flera avseenden. Deras bidrag till ökad sysselsättning och innovation är väl kända, men de är också viktiga vad gäller export. Såväl OECD som EU har uttryckt betydande förväntningar på nyetablerade företag som väljer att exportera till ett stort antal marknader redan från start, så kallade born globals. När det fungerar är en sådan exportstrategi ett sätt att snabbt skala upp verksamheten. Därmed skulle dessa företag kunna spela en viktig roll för näringslivets tillväxt och utveckling. Även i Sverige har betydelsen av att främja born globals lyfts fram.

Med born globals avses vanligtvis nystartade företag som exporterar mer än 25 procent av sin omsättning inom två till tre år. Men för ett nystartat företag är valet av en expansiv exportstrategi inte självklart. Visserligen kan verksamheten i born globals snabbt skalas upp och företagsspecifik kunskap exploateras. Detta borde leda till ett bättre utnyttjande av stordriftsfördelar, en högre produktivitet och i förlängningen också högre vinster. Men det är samtidigt en svår, riskfylld och ofta kostsam strategi.

Annons
Annons
Annons