Annons

P J Anders Linder:Börja med att låta lärarna undervisa

Under strecket
Publicerad

Årskostnaden per elev i grundskolan ökade med en tredjedel mellan 2000 och 2010. Lärartätheten ökade med 10 procent. Ändå fortsatte kunskapsresultaten att försämras. Svenska elever hamnar numera under genomsnittet när man lägger ihop de internationella jämförelserna. Det är några av många kärva besked i Dagens Samhälles temanummer om skolan (9/2012).

Man blir inte mer uppåt av läget på lärarfronten. Lönerna är låga och det relativa löneläget har under lång tid försämrats. Intresset för lärarutbildningen har sjunkit. När jag en gång i det tidiga 1980-talets avlägsna forntid skulle söka till universitetet var konkurrensen knivskarp om platserna på många lärarlinjer. I fjol fanns en sökande per plats, vilket betyder att man kommer in oavsett vad man har för betyg. Därför känns det snarast som en sorts sundhetstecken när Dagens Samhälle rapporterar att hälften av de nyintagna lärarstudenterna i Malmö har hoppat av efter första terminen.

Annons
Annons
Annons