Annons
X
Annons
X

Borgs sparande får kritik av IMF

Den internationella valutafonden, IMF, pekar ut Sverige som ett av de länder som spär på obalanserna i världsekonomin. Sverige hamnar på fjärde plats på listan över de länder som, i den färska rapporten från IMF, har ett för högt sparande och borde ta ett större ansvar för att få bukt med den ekonomiska krisen.

IMF har i veckan publicerat rapporten, External Sector Report, på sin hemsida. Den är beställd av G20-gruppen som efter det senaste mötet i Mexiko ville ta reda på vilka länder i världen som bidrar till att den globala ekonomin är i obalans.

Sverige pekas ut som ett av de problemländer som borde ta ett större ansvar och spendera mer.

– Det är intressant att Sverige nu nämns som ett problemland. Enligt IMF är vårt sparöverskott för stort i förhållande till vad vi borde ha och efterlyser en annan ekonomisk politik. Utrymmet för att spendera mer pengar finns där, säger Robert Berqvist chefekonom SEB.

Annons
X

• LÄS MER:
Svensk ekonomi överraskande stark.

• LÄS MER:
”Borgs ekvation går inte ihop.”

IMF har granskat 28 länders så kallade bytesbalansöverskott, det vill säga måttet på ett lands sparande. Där ingår både privat och offentligt sparande.

På första plats över länder med stora finansiella överskott hamnar Malaysia tätt följt av Tyskland och Singapore. IMF placerar Sverige på en fjärde plats i problembeskrivningen, före Thailand och Kina

Sveriges överskott, i dag 7 procent av BNP, är för stort enligt IMF. Det ligger inte i linje med fundamenta och önskad ekonomisk politik, heter det i rapporten.

Om de länder som har för stora underskott ska komma på rätt köl vilar, enligt IMF, ett ansvar på överskottsländerna som måste fundera på att bedriva en annan ekonomisk politik.

– Det är inte fel att ha en fet spargris men det finns en risk att Sverige nu drar på sig internationell kritik för att vi gör för lite. Självklart kan vi som enskilt land inte lösa problemen. Samtidigt ser jag en risk att vi som land går miste om möjligheten att flytta fram våra positioner. Vi skulle kunna utnyttja situationen istället och satsa oss ur krisen, säger Robert Bergqvist.

• LÄS MER:
Regeringen kritiseras för avstanning.

Enligt chefekonomen är det här ett ytterst känsligt område.

Både Kina och USA har varit väldigt måna om hur man ska identifiera problemen. Kina har för stora överskott medan USA i stället dras med för stora underskott. Ingen nation vill bli klassad som den som bedriver en oansvarig ekonomisk politik.

I Europa är det framför allt Tyskland som hittills har fått klä skott för kritiken att inte hjälpa eurozonen tillräckligt. Genom att låta ekonomin växa ytterligare och tillåta mer inflation skulle Tyskland kunna ta ett större ansvar för krisen menar kritikerna.

• EXPERTER:
”Krishantering måste vara kollektiv.”

– Nu riktas strålkastarljusen även mot Sverige och det i en internationell analys som sätter ett tryck på att vi borde göra mer. Inte minst med tanke på att vi är så pass exportberoende, säger Robert Bergqvist.

• LÄS MER:
Exporten hotas av rekordsvag euro.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X