Annons
X
Annons
X

Borgs ”pengaberg” kritiseras

Regeringen måste redovisa hur överskotten i statsbudgeten ska användas. Att lägga pengarna på hög strider mot regelverket, påpekar Riksrevisionen.

Foto: SCANPIX/COLOURBOX/MONTAGE:SVD

163 miljarder kronor. Så stort blir budgetöverskottet i år, enligt Riksgäldens senaste prognos. Inkomster från försäljningen av statliga bolag står för omkring hälften. Men även de kommande åren går staten kraftigt med plus och Riksrevisionen kritiserar nu finansminister Anders Borg för att inte berätta hur han tänker använda pengarna.

– Regeringen bör tydligt redovisa sin bedömning, säger riksrevisorn Eva Lindström.

I vårpropositionen går varken att utläsa hur mycket pengar regeringen anser sig ha till reformer, eller hur de stora överskotten i statsbudgeten ska hanteras, menar Riksrevisionen. Det krävs för att riksdagen ska kunna fatta beslut om budgeten.

Annons
X

– Budgeten ska också kunna fungera som underlag för en diskussion om hur finanspolitiken ska se ut framöver. Hur höga skatter ska vi ha och hur skattemedlen ska användas, säger Eva Lindström.

Inflödet till statsbudgeten överträffar med råge det överskottsmål på 1 procent över en konjunkturcykel som riksdagen har satt upp åt regeringen. Att år efter år gå med kraftiga överskott håller inte i längden, enligt Eva Lindström.

– Regeringen måste ha en plan för att ta sig tillbaka till målet.
**
Men är det inte bra att ha en buffert?**

– Det finns inget egenvärde att ha ett sparande som på sikt ligger över det riksdagen har beslutat om. Syftet med skatter är att de i huvudsak ska finansiera våra offentliga utgifter och de välfärdstjänster vi har.

Innebär ett kraftigt överskott under en rad av år att regeringen tar ut för höga skatter?

– På sikt blir det så.

Men det är ingenting som Per Jansson, statssekreterare på finansdepartementet, vill kännas vid.

– Det är naturligt att det faktiska sparandet varierar lite upp och ned kring det genomsnittliga målet, förklarar han.

Huruvida överskottsmålet kommer att överskridas även de kommande åren har givetvis att göra med hur mycket pengar som regeringen gör av med.

– Dels beror det på den ekonomiska utvecklingen framöver och sedan kommer ju beslut att fattas successivt i budget- och vårpropositionerna. Reformerna påverkar naturligtvis hur snabbt man minskar överskotten, säger Per Jansson.

Riksrevisionens kritik om otydlighet kommer att besvaras med högre grad av preciseringar, lovar han. Däremot går det inte att i förväg peka ut vilka reformer som regeringen vill göra.

– Vi kan inte föregripa framtida politiska beslut.

Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX/COLOURBOX/MONTAGE:SVD Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X