Borgs överskottslinje är absurd

Sverige kan inte acceptera en arbetslöshet runt åtta procent. Regeringen måste ompröva överskottsmålet och låna för att öka de offentliga utgifterna. Även Socialdemokraterna behöver vässa sin finanspolitik. Det skriver förbundsordförande för Seko, Byggnads och Handels.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige är i dag ett land i massarbetslöshet. Statistiken talar sitt tydliga språk. 25 procent av våra ungdomar går arbetslösa. Sett till befolkningen som helhet är arbetslösheten 8,1 procent. Sysselsättningsgraden är nere i 65,1 procent, alltså lägre än när den borgerliga alliansen äntrade Rosenbad i september 2006. Detta sker samtidigt som vi har en av Europas starkaste statsfinanser. Detta borde vara en huvudfråga att diskutera under årets Almedalsvecka.

I Sverige förs en strikt finanspolitik. Reglerna om utgiftstak i kombination med det statsfinansiella målet på att över en konjunkturcykel ha ett överskott på en procent av BNP har lett till att den svenska statskulden är låg och vi har goda statsfinanser. Den svenska staten har byggt upp en finansiell nettoförmögenhet på drygt 20 procent av BNP, och beräknas 2012 uppgå till cirka 800 miljarder kronor. Sverige är nu så pass förmöget att det Finanspolitiska rådet i rapporten Svensk Finanspolitik 2012 anser det vara svårt att motivera ytterligare förmögenhetsuppbyggnad.

Annons
Annons
Annons