Annons
X
Annons
X

Borgs konjunkturprognos får uselt betyg

Regeringens egna konjunkturprognoser får ett svagt betyg jämfört med många andra prognosmakare. Det är den slutsats som kan dras utifrån en jämförelse som Konjunkturinstitutet gjort i sin senaste konjunkturrapport. Där har KI granskat träffsäkerheten i de olika ekonomiska spådomar som presenterats.

Regeringen fick bakläxa när Konjunkturinstitutet presenterade konjunkturbarometern och konjunkturprognosen. En jämförelse visar att regeringens prognos var den som innehöll störst fel.
Regeringen fick bakläxa när Konjunkturinstitutet presenterade konjunkturbarometern och konjunkturprognosen. En jämförelse visar att regeringens prognos var den som innehöll störst fel. Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

Det är nyhetsbyrån Siren som tittat närmare på jämförelsen som studerar hur utfallet i själva verket blev och ställt det i relation till de olika prognoserna. Själva prognosjämförelsen, som är en del i Konjunkturinstitutets nyligen presenterade och mycket omfattande konjunkturbarometer, har gjorts med en titt flera år bakåt i tiden. I den här artikeln berörs endast träffsäkerheten i de ekonomiska bedömningar som gjordes under förra året.

Konjunkturinstitutet, KI, konstaterar att alla överskattade BNP-tillväxten under fjolåret, men ingen missade så grovt som regeringen. Därefter, om man ser till störst avvikelse jämfört med hur utfallet blev, följer bland annat just Konjunkturinstitutet och Riksbanken.

Swedbank, SEB, Riksbanken och Nordea har relativt små justerade prognosfel för BNP-tillväxten. Även Svenskt Näringsliv överskattade BNP-tillväxten i betydligt mindre grad än vad regeringen gjorde i sin bedömning. Konjunkturinstitutets avvikelser ligger nära genomsnittet för samtliga institut. KI tillägger dock att skillnaderna mellan prognosmakarna är små.

Annons
X

Det skiljer bara runt 0,5 procentenheter mellan det största och det minsta justerade medelabsolutfelet för BNP-tillväxten 2012, heter det i rapporten.

LO var bäst på att pricka in det offentligfinansiella sparandet, medan Riksbanken och regeringen gjorde de största överskattningarna på den punkten. Samtliga undersökta prognosinstitut har i genomsnitt också överskattat inflationen men underskattat såväl sysselsättningstillväxt som arbetslöshet.

Konjunkturinstitutet betonar dock att jämförelsen kan halta något, eftersom de olika prognosmakarnas bedömningar kan komma vid olika tidpunkter och även kan ha olika tidshorisont. KI bedömer samtidigt att de egna prognosernas träffsäkerhet, totalt sett, hamnar i mittfåran med facit i hand. Genomgången visar också att inget prognosinstitut var bäst på allt under 2012, med andra ord hamnade bäst till och närmast det slutliga utfallet om man ser till alla de parametrar som finns med i en traditionell konjunkturprognos.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Framåt då? Ja, hur väl prognoserna kommer att överensstämma med utfallet återstår att se. KI konstaterar i vart fall att Konjunkturinstitutet och regeringen gör mycket olika bedömningar i sina nuvarande prognoser för framtiden. Konjunkturinstitutet ser exempelvis ett behov av skattehöjningar motsvarande 74 miljarder kronor fram till 2017. Regeringens mer optimistiska prognos ger en betydligt lägre siffra.

  Annons
  Annons
  X

  Regeringen fick bakläxa när Konjunkturinstitutet presenterade konjunkturbarometern och konjunkturprognosen. En jämförelse visar att regeringens prognos var den som innehöll störst fel.

  Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X