Annons

Borgerligheten måste våga ta grepp om bidrag och transfereringar

Det är dags att borgerligheten på allvar gör upp med bidragsstaten. Nu måste vi slåss för att införa platt skatt och grundtrygghet, skriver Sara Skyttedal, KDU.

Publicerad

Den svenska välfärdsstaten tycks helt ohotad. Efter sju år av alliansstyre finns fortfarande inte någon ambition att på allvar förändra det orättvisa bidragssystem som byggts upp under decennier av socialdemokratiskt styre. Att det ska finnas en allmän välfärd i Sverige råder det politisk enighet kring – även vi unga kristdemokrater försvarar detta. Vi vill dock se ett ändrat fokus från den orättvisa och dyra inkomstbortfallsprincipen, som finansieras med den lika orättfärdiga progressiva skatten, till ett grundtrygghetssystem med de svagaste och mest utsatta i fokus.

Den mest påtagliga konsekvensen av dagens system är naturligtvis Sveriges världsberömda skattetryck. Om man räknar de indirekta skatterna är det fortfarande så, trots jobbskatteavdrag, att en normal inkomsttagare betalar halva sin inkomst i skatt varje månad. Invändningen att så pass höga skatter hämmar tillväxten, begränsar entreprenörskapet och försvårar livsdrömmar är naturligtvis högst relevant. Men den huvudsakliga kritiken mot detta är filosofisk: Det är helt enkelt orättvist att det den enskilda själv tjänat ihop i så hög grad förvaltas av någon annan.

Annons
Annons
Annons
Annons