Annons
X
Annons
X

Borgerliga debattörer har fel om migration

Den migrationspolitiska debatten har i rask takt närmat sig absurda proportioner. Sverige har haft den starkaste ekonomiska utvecklingen bland jämförbara länder. Då går det inte att, likt flera borgerliga debattörer och ledarskribenter, beskriva läget som att vi står inför en systemkrasch, skriver Fredrik Schulte (M).

BRÄNNPUNKT | INVANDRING

Sverige har alltså blivit ett rikare land – även sett per invånare – och integrations-processen fungerar bättre än tidigare.
Fredrik Schulte

När oron i omvärlden ökar växer också Sveriges ansvar för de människor som befinner sig på flykt från krig och förföljelse. Samtidigt är det förståeligt och sunt att det i samband med detta väcks frågor kring vår förmåga att klara mottagandet. Sverige har mycket att göra i termer av att bekämpa ekonomiskt och socialt utanförskap bland utrikes födda. Det ställs ökade krav på fler bostäder, fler förskoleplatser, fler platser i skolan och så vidare. Detta förtjänar en grundlig diskussion. Inte minst är det centralt att adressera frågor kring hur jobben kan bli fler och hur vi kan förmå fler länder att ta ansvar.

Däremot har den diskussion som nu förs i högt tonläge av ”borgerliga debattörer”, ledarskribenter och politiska företrädare nått direkt osakliga nivåer. Migrationsströmmarna är en utmaning, men inte det ohanterliga problem som de vill göra sken av.

Annons
X

**Trots att samhällsdebatten **knappt handlar om annat än migration möts man ständigt av påståenden att frågan inte ”får diskuteras”. När man opponerar sig eller nyanserar diskussionen möts man på samma sätt av anklagelsen att inte vilja ”ta debatten”. De som mest eldar på åtstramningsdiskussionen gör sig till offer i stället för samtalspartners, undviker fakta och bemöter invändningar aggressivt. De är därmed själva de främsta hindren i vägen för den diskussion de säger sig vilja föra. Ledarsidorna i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri är här tongivande och där beskrivs situationen i dag som att Sverige närmast står inför en systemkrasch. Denna beskrivning står inte i överensstämmelse med verkligheten av framför allt tre skäl.

1 **Sverige har sedan 2006 **haft den starkaste ekonomiska utvecklingen bland jämförbara länder. Vi har undantaget råvarudrivna ekonomier som Norge och Australien haft bland den starkaste tillväxtökningen och den högsta produktivitetsökningen. På samma sätt har vi bland den högsta sysselsättningsökningen (och den högsta sysselsättningsgraden i EU), haft en omfattande minskning av utanförskapet, ökat resurserna till välfärden och har som ett av få länder minskat vår statsskuld. Sverige har inte bara gått bättre än jämförbara länder utan är också ett rikare och ekonomiskt starkare land än vi var för åtta år sedan – även i förhållande till att befolkningen ökat. Huruvida detta är oberoende av, tack vare eller trots invandringen är föremål för diskussion, men det är otvivelaktigt så att Sverige som ett av världens mest mottagande länder också är världens mest framgångsrika.

2 **Sverige har under den **senaste åttaårsperioden tagit emot 25 procent färre flyktingar än vad som var fallet mellan 1987 och 1994. Än viktigare är dock att Sverige är bättre rustat i dag för att hantera migrationsströmmarna än för tio år sedan.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  3 **Reformer såsom **jobbskatteavdrag, förbättringar i utbildningssystemet och en tydligare arbetslinje har lett till att utrikes födda har stärkt sin ställning på Sveriges arbetsmarknad. Av de cirka 350 000 nya jobb som tillkommit sedan 2006 har dryga 200 000 tillfallit utrikes födda. Även om sysselsättningsgraden är lägre än hos inrikes födda har den ökat och överstiger nu länder som Italien, Spanien och Portugal. Integrationsprocessen har dessutom förflyttats från socialkontoret (med arbetsförbud under asylprocessen) till arbetsförmedlingen och integrering på arbetsmarknaden som första prioritet.

  Sverige har alltså blivit ett rikare land – även sett per invånare – och integrationsprocessen fungerar bättre än tidigare. Om det funnits en blindhet i debatten inför de utmaningar som en generös migrationspolitik medför råder nu det omvända. Trösklar till arbetsmarknaden, skattekilar, arbetsmarknadsregleringar, skolor i utsatta områden, ökad bostadsproduktion, bryta bidragsberoende, öka tryggheten med synlig polis, förbättringar i ekonomiskt utsatta bostadsområden och så vidare står i centrum för hur Alliansen utformar sin politik.

  Det betyder inte att alla utmaningar är lösta. Tvärtom, med ett ökat hjälpbehov tilltar utmaningarna. I linje med Moderaternas inställning till det svenska bidragssamhällets utmaningar krävs en högre grad av krav på alla människor att göra rätt för sig. Var detta exakt landar i finns det anledning att återkomma till längre fram, men det är till exempel välkommet att Göran Hägglund (KD) nyligen lyfte frågan om bidragsnivåer på DN Debatt.

  Det hörn som bland andra SvD, DN och DI målat in sig i är problematiskt. De har investerat sin trovärdighet i att SD ska öka, förutsatt att inte främst Moderaterna radikalt förändrat sin politik. Att resultatet av samma inriktning i till exempel Danmark gjort att Dansk Folkeparti nu är största parti i mätningarna trots decennier av anpassning till deras agenda reflekterar man inte över. Debatten måste sansas och det måste nås en insikt om att trots migrations- och integrationspolitikens utmaningar är det en fråga bland många andra i svensk politik.

  FREDRIK SCHULTE (M)

  riksdagsledamot

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X