Annons
Krönika

Thomas Gür:Borgerliga bättre på Mammon än Gud

Under strecket
Publicerad

När borgerliga frihetsreformer och avregleringar trängde tillbaka den offentliga sektorns driftsmonopol inom vård, skola och omsorg, fylldes tomrummet av marknadslösningar. Till skillnad från andra västländer fick Sverige inget inslag av skolor som drevs av större allmännyttiga stiftelser. Inte heller yrkesorganisationer eller religiösa samfund, utan vinst som ett övergripande mål, lanserade omfattande utbildnings-, vård- eller omsorgssatsningar.

I sin expansion hade den offentliga sektorn medvetet försvagat den ideella sektorn, som inte lika snabbt som företagen kunde utveckla alternativa driftsformer när de offentliga monopolen trängdes tillbaka. De borgerliga avregleringarna utformades dessutom sällan i beaktande av den ideella sektorns särskilda förutsättningar.

Annons
Annons
Annons