Annons
X
Annons
X

Borgerlig splittring inför FRA-debatt

Centerpartiet har enats om en gemensamt ja i morgondagens omröstning om utökad avlyssning. ”Alla centerpartister kommer att rösta för förslaget”, säger gruppledare Roger Tiefensee till SvD.se Vid lunch börjar debatten om det kontroversiella lagförslaget i riksdagen. SvD.se bevakar debatten.

Foto: SCANPIX (MONTAGE SVD)

Mer om FRA-lagen

Läs även

– FORTSATT OKLART OM BORGERLIGA RIKSDAGSLEDAMÖTER KOMMER ATT RÖSTA JA

Efter ett möte där även partiledare Maud Olofsson deltog meddelade gruppledare Roger Tiefensee (c) vid lunch att samtliga centerpartister i riksdagen står eniga bakom förslaget om utökad spaning. Detta gäller även de två ledamöter som varit öppet kritiska till förslaget och aviserat att det kan tänka sig att rösta emot regeringslinjen – Fredrick Federley och Annie Johansson.

I en röstförklaring kommer c att förstärka integritetsproblematiken som en politisk markering, uppger Tiefensee.

Tiefensee hävdar att både Federley och Johansson är vinnare – ”de har påverkat innehållet i propositionen”.

Annons
X

Varken Fredrick Federley eller Annie Johansson ville dock säga hur de tänker rösta imorgon när de lämnade mötet i riksdagsgruppen vid lunch.

Även fp har hållt extrainsatta möten under förmiddagen. Diskussionerna kommer att återupptas under eftermiddagen.

– Det finns några riksdagsledamöter som har signalerat att de ännu inte vet hur de ska rösta, vilket förvånar mig. Konsekvensen blir att vi måste diskutera igenom frågan, säger folkpartiets gruppledare Johan Pehrson till Ekot.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I folkpartiets riksdagsgrupp finns utöver Birgitta Ohlsson även Cecilia Wikström, som kan komma att rösta nej till förslaget enligt Liberala ungdomsförbundet.

  – Hon har sagt till mig att hon kommer att rösta emot men sedan ändrat sig så vi får se, säger Frida Metso, ordförande till SvD.se.

  Till TT säger Cecilia Wikström att hon inte gjort några utfästelser åt något håll.

  Samtidigt kommer uppgifter att riksdagsledamoten Karl Sigrid tänker rösta nej till förslaget vid morgondagens votering. I ett mejl som SvD.se har tagit del av skriver Sigfrid att en ja-röst är omöjlig. ”Att förhindra det trådbaserade övervakningssystemet är viktigare än min politiska framtid”, skriver han. Beskedet ska han ha lämnat till moderaternas gruppledare Lars Lindblad.

  – Jag vill inte bekräfta eller kommentera något i det här skedet, säger Karl Sigfrid till SvD.se.

  Det är idag det gäller. Den omtalade riksdagsdebatten om regeringens förslag, den så kallade FRA-lagen. Om lagen går igenom kommer Försvarets radioanstalt att kunna avlyssna mejl, mobiltelefonsamtal och sms.

  Intergitetskränkande tycker ett antal borgerliga riksdagsledamöter, däribland Fredrick Federley (c), Annie Johansson (c) och Birgitta Ohlsson (fp), som aviserat att de överväger att rösta nej. Det behövs endast fyra borgerliga nej-röster för att fälla förslaget vilket gör frågan känslig för allianspartierna som under gårdagen och morgonen försöker att övertyga de tveksamma att räta in sig i ledet och rösta i enlighet med partilinjen.

  Klockan 16:00 på måndageftermiddagen satte sig centerpartiets riksdagsgrupp till rätta för att, med gruppledaren Roger Tiefensees (c) egna ord, ”bli eniga, hålla ihop och stå bakom propositionen.” På tisdagsmorgonen hade ännu inget beslut tagits.

  – Stämningen i gruppen är god. Alla vill lösa den här frågan och vi pratar om att försöka ta fram en gemensam röstförklaring. Men visst, flera ledamöter har lyft sina betänkligheter, säger Roger Tiefensee.

  Splittringen beror enligt många på det ”Öppenhetsmanifest” som centerpartiet publicerade i maj 2006. Bara ett par månader före valet. Där, under rubriken ”Hoten mot öppenheten”, står bland annat att ”vi ser i dag ett tilltagande övervakningssamhälle. Det gäller exempelvis förslag om trafikdatalagring rätt för Försvarets radioanstalt att signalspana på trådbunden kommunikation samt rätten att använda hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte.” FRA nämns med andra ord uttryckligen.

  – Partiets medlemmar har i och med det tagit kraftigt avstånd från att ge FRA utökade befogenheter. Det råder inga som helst tvivel om att ett ja på onsdag skulle innebära en 180-graders sväng från det, säger Magnus Andersson, ordförande i centerpartiets ungdomsförbund, CUF.

  Flera av centerpartiets ledamöter ville i går inte kommentera den rådande situationen överhuvudtaget. Gruppledare Roger Tiefensee känner till dokumentet – men ser ingen kovändning.

  – I integritetsfrågan har vi inte ändrat åsikt. Signalspaning i tråd innebär en kränkning. Men det betyder samtidigt inte att vi inte ska signalspana. Det är snarare så att vi nu gör det bästa av situationen. Problemen finns i dagens oreglerade tillstånd, säger han.

  In i det sista är det är osäkert om det omstridda förslaget om utökad avlyssning av dator- och teletrafik kommer att gå igenom i riksdagen på onsdag. Flera kritiska borgerliga riksdagsledamöter har öppet beskrivit sin vånda inför beslutet – att antingen att rösta nej i enlighet med den egna övertygelsen, eller att rösta ja i linje med det egna partiet. Endast fyra borgerliga nej-röster utöver oppositionens krävs för att fälla förslaget.

  I går eftermiddag klockan 16 började centerpartiets riksdagsgrupp det extrainsatta gruppmöte där ledamöterna Fredrick Federley och Annie Johansson som varit mycket kritiska till lagförslaget väntas meddela sina beslut.

  – Min målsättning är att vi ska bli eniga, att vi håller ihop och står bakom propositionen, säger Roger Tiefensee (c), gruppledare till SvD.se.

  Han säger till SvD.se att huvudsyftet med mötet är ”att reda ut en del osakligheter som sagts i den offentliga debatten”.

  – Sanningen är lite beroende av vem man lyssnar på och då är det viktigt att vi hittar en gemensam grund.

  Enligt Roger Tiefensse kan det bli aktuellt med en gemensam röstförklaring som samtliga 29 riksdagsledamöter för centerpartiet kan ställa sig bakom vid morgondagens riksdagsdebatt.

  – Fredrick och Annie har ju redan själva sagt att de ska komma med en sådan – oavsett ett ja eller ett nej. Man kan tänka sig en gemensam röstförklaring också för ett ja, där vi till exempel trycker på det faktum att spaningstillstånden ska tidsbegränsas.

  Vad händer om ledamöter går emot partilinjen?

  – Det är en teoretisk möjlighet som jag inte vill uttala mig om.

  Vare sig Fredrick Federley eller Annie Johansson vill offentliggöra hur de kommer att rösta förrän de ställer sig i riksdagens talarstol imorgon när debatten inleds.

  – Hur jag än gör kommer det att bli ett försvarstal. Antingen för mina väljare eller inför partiet, säger Annie Johansson till SvD.se.

  Johansson är en av de riksdagsledamöter som personkryssats in i riksdagen och säger sig därför känna extra stor lojalitet till sina väljare.

  – Jag är helt överväldigad över det engagemang som folk har visat i den här frågan. Jag kan räka till 1 000 mejl bara sedan i torsdags. Det finns gränser för hur lojal man kan vara med sitt parti. Men också för när man röstar emot den egna regeringen, säger hon till SvD.se.

  Alexandra Hernadi & Simon Bynert

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIX (MONTAGE SVD) Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X