Borgerlig politik - m eller fp/kd? Vakenhet bättre än sömngång Väg utan start och slut förvirrar

Under strecket
Publicerad
Annons

Vem är det som bestämmer? Moderaterna säger att de vill chockhöja avgiften som vi bilägare betalar i trafikförsäkring. Folkpartiet och krist- demokraterna säger att de kommer rösta nej till moderaterna.
Hur blir om de borgliga vinner 2006? Kommer moderaterna eller fp/kd att bestämma. Hur ska man kunna veta?
Emma Johansson, Lund
Det verkar som att Eliel Steens (ledarsidan 17/10) tankar gått helt i baklås. Vi lyckas ännu hålla igång vårt samhälle med gammal solenergi i form av olja. Men bara ett kort tag till. Oljeutvinningen avtar nu drastiskt. Utan olja väntar knapphetens kalla stjärna och därmed industrisamhällets sammanbrott.
Via valutakollaps, stadskaos, svältkatastrofer och epidemier är vi nu på väg mot en ny stenålder - det långsiktigt hållbara samhälle vi kan klara men inte alls med alla människor på en gång.
Kanske kan vi längs vägen dra med oss några av våra mest eleganta uppfinningar som cykeln, dragoxen och baljväxtodling. Vakna! Undanhåll oss inte längre från den verklighet som väntar!
Bo
Falk
jordbruksekolog och laborator, Hovmantorp
Med annonser i dagspressen har Vägverket inbjudit till samråd och inlämning av synpunkter rörande en ”östlig förbindelse”, som skall komplettera ringleden runt Stockholm. I annonsen har infogats en karta, vars syfte dock är något oklart. Kartan är nämligen helt föråldrad och inaktuell!
Trots att ”Södra länken” nu efter sju års byggnadstid är färdig att tas i bruk och att ”Norra länkens” sträckning tycks vara beslutad, finns dessa väsentliga detaljer inte inlagda på kartan!
Hur tänker sig Vägverket, att relevanta och övervägda synpunkter på sträckningen av den nya transportleden skall kunna lämnas, då det inte avslöjar var den skall börja eller sluta?
Bengt Ridderstråle
Sollentuna
p Kort sagt

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons