Annons
X
Annons
X

Borg: ”Vinsterna är provocerande”

Finansminister Anders Borg tycker att det är provocerande att SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea håller uppe sin lönsamhet genom att ta ut höga räntemarginaler på hushållens bolån. Nu öppnar han upp för att införa nya skatter för de fyra bankerna och övriga aktörer i finanssektorn.

[object Object]
Anders Borg. Foto: SCANPIX

Anders Borg fortsätter att hålla ett skarpt tonläge gentemot bankerna. Det är en förkyld men uppenbart irriterad finansminister som kommenterar bankernas miljardvinster under krisåren.

–Jag tycker att det är provocerande att de upprätthåller sin lönsamhet genom att ha väldigt vida räntemarginaler mot hushållen i ett läge där samhällsekonomin skulle må bra av att de marginalerna minskade. Det är viktigt att vi sätter ett tryck på bankerna, säger Anders Borg.

Enligt finansministern finns det uppgifter som talar om att de svenska bankerna i dag har de högsta räntemarginalerna i Europa när det gäller bolån. Att SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea ligger så högt är extra överraskande med tanke på att Riksbanken just har sänkt räntan. Då är det rimligt att den sänkningen kommer de svenska bolåntagarna till del, enligt Anders Borg.

Annons
X

–Till en viss del är det också uppenbart att storbankernas höga vinster är ett resultat av att kunderna har få andra alternativ. Samt att bankerna har tagit del av breda offentliga stödsystem, säger han och fortsätter:

–Det är bland annat detta som gör att vi på sikt nog måste föra en diskussion om hur vi ska se på skatterna i banksektorn.

Det sista uttalandet är intressant. Anders Borg syftar på den diskussion som framför allt Frankrikes president Nicolas Sarkozy har fört en längre tid – att EU ska införa en skatt på finansiella transaktioner. Den typen av skatt var Anders Borg skeptisk till så sent som i november med hänvisning till att finanssektorn då skulle flytta utomlands, exempelvis till London, som har garanterat att några sådana skatter inte kommer att bli aktuella. Men nu tycks Borg inta en betydligt mer positiv attityd i frågan. Det är känt att även den tyska förbunskanslern Angela Merkel numera försiktigt stöder en transaktionsskatt av något slag.

Anders Borg lyfter också fram det faktum att regeringen kommer att skärpa kapitaltäckningskraven på bankerna, det vill säga den buffert bankerna måste ha i sin verksamhet.

–Det kommer att leda till en större stabilitet i sektorn. Det i sin tur kommer att reducera avkastningskraven. Jag tycker att det är viktigt att bankerna inte har avkastningskrav som är så höga att de bidrar till att man tar för stora risker.

Finns det en sådan tendens?

–Ja, jag tycker att man har väldigt uppskruvade avkastningskrav. Det gäller inte bara svenska banker utan även i övriga Europa. Är det verkligen rimligt att försöka nå en avkastning på 15 procent på eget kapital? Jag är tveksam till det. Där har vi en anledning att föra en diskussion med tanke på att vi har ett stort ekonomiskt ansvar för hur den här verksamheten fungerar, säger Anders Borg.

På ett plan välkomnar naturligtvis Anders Borg starka och stabila svenska banker. Men han är snabb med att påpeka att miljardvinsterna delvis är ett resultat av att Riksbanken, regeringen och Riksgälden har genomfört en rad återgärder för att stabilisera det finansiella systemet.

LÄS MER:
Miljardregn för bankerna under krisen

LÄS MER:
Fyra röster om vinsterna

Annons
Annons
X

Anders Borg.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X