Annons
X
Annons
X

Borg: ”Väsentligt bättre svensk ekonomi”

Finansminister Anders Borg presenterade regeringens vårbudget vid en presskonferens på torsdagsmorgonen.

Något av de som regeringen föreslog var sänkt skatt för pensionärer, höjt flerbarnstillägg och tillfällig sommarsatsning för skolungdomar.

Foto: TV4/NYHETSKANALEN

Chatta med en privatekonom

15.00: Chatta med privatekonom Ylva Yngveson om vårbudgeten. Ställ dina frågor redan nu.

Anders Borg inledde presskonferensen i finansdepartementet klockan nio.

– Det är en väsentligt bättre version av svensk ekonomi vi ska visa. Sysselsättningen ligger på 50 000 högre än 2006. Vi måste fortsätta stödja återhämtningen och titta på vad vi kan göra för att göra det ännu attraktivare att anställa. Den viktigaste slutsatsen är att vi ska ha starka offentliga finanser, säger Anders Borg.

Annons
X

Återhämtningen visar att Sverige ligger i en relativ snabb återhämtningsfas med europeiska mått mätt.

Anders Borg menar att diskussionen i Sverige snarare gäller om det finns ett reformutrymme på 10, 20 eller 30 miljarder kronor än om vi kommer bli tvungna att höja skatterna.

Nyckeltalen menar Anders Borg är svåra att få fram i tider som dessa, men att prognoserna ser betydligt ljusare ut än man räknat med. Regeringen spår att BNP-tillväxten för 2012 kommer att vara 3,5 procent.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I den förändringen borde bland annat strukturreformer ha spelat in menar Anders Borg.

  Presskonferensen avbröts efter en kort stund av ett brandalarm som utlöstes av ett överhettat ställverk i ett närliggande hus.

  Tjugo över nio kom Anders Borg tillbaka och konferensen återupptogs.

  Regeringen hyser ingen oro angående statsfinanserna. Lånebehovet är runt 10 miljarder, och överskottet är på över 100 miljarder.

  – Svenska hushåll har goda förutsättningar, de gynnas av de låga räntorna. Till skillnad från till exempel de amerikanska hushåll är de inte överbelånade, säger Anders Borg.

  Den inhemska efterfrågan har också blivit starkare än vad regeringen förväntat sig.

  – Riskerna är kopplade till Grekland, Portugal och Storbritannien, säger Anders Borg.

  För svenska finanser landar underskottet på under en procent, tror regeringen.

  – Det är en väldigt bra siffra. Överskottet i finanserna är tillbaka 2012, säger finansministern.

  Regeringen räknar med ett begränsat sparande i kommunsektorn, enligt Anders Borg kan man inte räkna med att kommunerna kan spara väsentliga summor efter en finanskris.

  – De offentliga finanserna är i mångt och mycket kopplade till arbetsmarknaden. På utgiftssidan är den stora förändringen på arbetsmarknadssidan. Men också biståndet blir över en procent, säger Anders Borg.

  – Med tre procents tillväxt under de kommande åren behövs inte breda stimulansåtgärder. Om man har skött offentliga finanser som vi har gjort kan man hålla ihop landet, säger Borg.

  Han poängterar att det är viktigt att snabbt få tillbaka äldre som drabbats av arbetslöshet under krisen på arbetsmarknaden.

  Bland kommande förslag nämns bland annat slopad revisionsplikt på företagssidan.

  – Vi gör även en bred satsning på infrastruktur. Trängselskatter i Stockholm och Göteborg ger pengar till bland annat breda satsningar i Sundsvall.

  – Sveriges statsskuld går ner mot 25 procent av BNP, trots att vi ligger i topp på åtgärderna, säger Borg.

  Överskottet 2014 kommer att bli betydligt högre än väntat, spår regeringen.

  Anders Borg poängterar reformutrymmet flera gånger.

  – Arbetsmarknaden vänder uppåt, vi trodde att sysselsättningen skulle gå ned med 300 000 men det visade sig inte stämma. Arbetslösheten går ner och kommer landa på mellan sex och sju procent, säger Borg.

  Anders Borg räknar med hundratusentals kommande jobb inom flera olika sektorer.

  Under 90-talskrisen försvann hundratusentals människor från arbetsmarknaden genom bland annat förtidspensioner. Borg menar att förutsättningarna är bättre nu för att fler människor ska vara tillgängliga efter att krisen gått över.

  – Ett grundskäl är att kostnadsutvecklingen är liten i Sverige. Den är väldigt gynnsam. Kombinationen inhemsk efterfrågan, och låg kostnadsutveckling är bra.

  Borg menar att inflationen kan få öka till två procent.

  – Efterfrågan måste slå över i att man vill börja anställa.

  Anders Borg menar att det allvarligaste hotet mot sysselsättningen är oppositionens politik.

  – Kostnadsökningen kan bli 1,5 till 2 procent för sektorerna med rödgrön politik. De skickar en signal som får folk att inte anställa.

  Grundavdraget för pensionärerna och flerbarnstillägget är viktiga förslag, menar Borg.

  – I den politiska debatten jämförs vi med danska fogdar under medeltiden som far hårt fram mot de fattigaste, men det stämmer inte, säger Borg.

  Han påpekar att jobbpolitiken måste fortsätta att stärkas.

  – Vi har betydande förändringar i företagsbeskattningen i framtiden. Skolans kvalitet och tillgänglighet till vård är prioriterat i framtiden. Det finns de som har drabbats hårt av krisen, till exempel ensamstående föräldrar, säger finansministern.

  Anders Borg förklarar att vi är det enda land som kan tala om ytterligare åtgärder i Europa medan Frankrike och Tyskland pratar om höjda skatter. Han menar att det stora hotet mot sysselsättningen är de kostnadsökningar de rödgröna vill ha.

  Anders Borg menar att regeringen beräkningar ligger i linje med bland annat finansinstitutet.

  – Vi har över 2 procent överskott 2014, vi är på väg ner mot snäppet över 30 procent i statsskuld. Vi har oerhört starkare finanser, säger finansministern.

  Regeringen har infört 100 000 platser aktivitetsplatser som nu ska skäras ner efter krisen.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: TV4/NYHETSKANALEN Bild 1 av 2
  Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X