Annons
X
Annons
X

Borg oförstående till Moody's sänkning

Finansminister Anders Borg (M) är inte orolig för att sänkningarna av kreditbetygen för Nordea och Handelsbanken ska få några stora effekter. Sänkningarna ingår i en bred översyn av europeiska bankers betyg och sker från en toppnivå, konstaterar han.

Moody's motiverar bland annat sänkningarna av betygen för Nordea och Handelsbanken med att vinstmarginalerna varit pressade en längre tid. Anders Borg delar inte denna syn på bankernas situation.

– Jag tycker inte man ska dramatisera detta, säger han till TT.

– Sverige har ett väldigt stabilt bankssystem och Nordea och Handelsbanken har tillhört de absolut starkaste bankerna i Europa när det gäller kreditbetygen, tillägger han.

Annons
X

Samtidigt tycker han att de berörda bankerna ska ta till sig budskapet och se över sin finansieringsmodell.

– Så att man står väldigt stabilt framöver.

– De (bankerna) har haft väldigt bra vinstmarginaler och kanske till och med något hög lönsamhet. Vi vill att de ska förstärka sitt kapital och skapa sig en mer stabil långsiktig finansiering. Då minskar riskerna och då behöver de inte ha lika höga marginaler, säger han.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Den bedömning vi gör är att svenska banker har varit på gränsen till för lönsamma under senare år, tillägger han.

  NORDEA ”Man kan tycka att tajmingen är lite märklig”.

  Står svenska banker väl rustade för riskerna ute i Europa?

  – Jag tror att de måste fortsätta att rusta sig. De står väl rustade i en relativ mening, men vi lever i en bekymmersam och osäker tid. Så att ha en stark kapitalbas och säkra upp sin finansiering och att undvika likviditetsrisker är viktigt för alla banker.

  Även Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson tonar ned både betydelsen och trovärdigheten av Moody's sänkning av bankernas kredtibetyg.

  – Moody's gör sina granskningar och vi gör våra. Vi har väldigt mycket bättre information och för en ständigt dialog med bankerna. Vi har varit glasklara med att vi anser att svenska banker är väldigt stabila och har god likviditet, säger Andersson.

  QUIZ Vad kan du om de svenska storbankerna? [

  QUIZ Känner du igen bankloggan?](http://quiz.svd.se/?sTid=988)

  TT/SvD NÄRINGSLIV

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X