Annons
X
Annons
X

Borg förslår skattehöjning

Skattehöjningar för nio miljarder kronor. Det var beskedet när finansminister Anders Borg höll presskonferens om utvecklingen i svensk ekonomi på torsdagen.

(uppdaterad)
Finansminister Anders Borg har presskonferens om det ekonomiska läget.
Finansminister Anders Borg har presskonferens om det ekonomiska läget. Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSSON/TT

**Finansminister **Anders Borg inledde presskonferensen om det ekonomiska läget med att konstatera:

– Vi ser internationellt att finanskrinsen långsamt ger vika och att tillväxten i svensk ekonomi normaliseras.

Det innebär, menade Anders Borg, att Sverige går in i ett nytt skede vad gäller finanspolitiken.

Annons
X

– Blickar vi över åren 2014-2018, så går vi från en fas där det har varit centralt att stabilisera ekonomin med stimulanser, till en fas där tillväxten bör få genomslag på offentliga finanserna så att vi på nytt bygger upp i ladorna och de skyddsvallar vi behöver för att säkra svensk ekonomi, sade Borg.

Han menade att det även innebär en fas där varje reform ska finansieras ”krona för krona”. Han berättade att han därför tänkte presentera ”vissa skattehöjningar och en del utgiftsbegränsningar” som är ”nödvändiga för att skapa ett reformutrymme för vårpropostition respektive budgetproposition”.

Enligt Borg var resultatet för svensk ekonomi en något svagare utveckling än beräknat för andra halvan 2013, framförallt på industrisidan.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Tillväxtprognosen för 2014 är enligt Borg i övrigt väldigt likt den som presenterades i december.

  – Vi räknar med lite större förbättring av produktiviteten, sade Borg och förklarade att det handlar om cirka 2 procent.

  Han fortsatte med att säga att sysselsättningen blir marginellt bättre.

  – Inflationsprognoserna för 2014 har revideras ned rätt kraftigt, sade Borg vidare.

  Ett par revideringar gällande de offentliga finanserna är enligt Anders Borg:

  • Något svagare finasiellt sparande än beräknat.
  • Överskott i de offentliga finanserna kommer långsamt tillbaka – 2018 beräknas det till 1 procent av BNP.

  Allting tyder enligt Borg på att reglerna mot räntesnurrorna har gett önskad effekt.

  Intänkterna från bolagskatterna har varit lägre än förväntat.

  Utdelningsintäkterna från statliga bolag blir enligt prognosen lägre för 2014.

  En kraftig ökning av antal asylsökande väntas, meddelade Borg också, och nämnde bland annat utvecklingen i Syrien. Han betonade dock att migrationskostnaderna inte är kopplade till svensk ekonomi, utan är en extern faktor.

  – Under 2015 och 2016 är det rimligt att man låter tillväxten slå igenom i de offentliga finanserna. (...) Nu går vi in i ett läge där det istället är naturligt intäkterna och utgifterna följer tillväxten, sade Anders Borg senare och slog återigen fast:

  – Det här är en ny fas i finanspolitiken.

  Han förklarade att det är viktigt med god ordning i de offentliga finanserna, men också att stabilsera ekonomin.

  – Man ska alltså inte elda på i goda tider, sade Borg.

  **Han menade att **det krävs försiktighet för att bygga upp buffertar för åren framåt. En ny kris kan komma.

  – Vi är inne i en fas där sparandet i ladorna bör inträffa om man inte vill hamna med byxorna nere nästa gång.

  Reformer måste prioriteras hårdare, förklarade Borg.

  – Vi ska försöka hitta åtgärder som ger en så liten skadlig effekt på svensk ekonomi som möjligt vad gäller sysselsättning och jobb.

  Regeringen föreslår sänkt avdrag för privat pensionssparande 2015 och helt slopat avdrag 2016.

  – Det kommer stegvis avvecklas, sade finansministern.

  Regeringen sänker också bidragsdelen i studiemedlet med 300 kronor per månad, vilket ersätts med lån. Samtidigt höjs lånedelen med 1 300 kronor per månad. Möjligheten att skriva av studielån tas bort.

  – Studenterna har fått en väldigt kraftig ökning av fribeloppen. (...) Med studielån på 10 000 kronor i månaden ger det rätt goda möjligheter att hantera sin ekonomiska situation, sade Borg, som menade att det då är rimligt med tuffare regler för bidragsdelen.

  Sedan tidigare har Borg meddelat att även skatten på alkohol, tobak och fordon höjs.

  För en genomsnittlig bensinbil kommer skatten höjas med 200 kronor per år och för en genomsnittlig dieselbil med 500 kronor, vilket innebär 12-18 procent högre skatt.

  Priset på ett paket cigaretter ökar med cirka en krona och ett dosa snus med cirka två. Enligt förslaget höjs punktskatten för öl och vin med 5 procent, vilket innebär en höjning av priset på en 0,5 liters flaska öl som kostar 16 kronor med knappt 30 öre. För en 0,75 liters flaska vin som i dag kostar 59 kronor handlar det om drygt en krona.

  – Vi tar också bort gruppregistreringen för moms, sade Borg och konstaterade:

  – Det här ger en intäktsökning på nio miljarder när det slår fullt ut.

  Mot slutet av presskonferensen upprepade finansministern att det är tid för en ny inriktning på finanspolitiken.

  – Vi nu i en fas där vi går från behov att stiumera till att tillväxten får genomslag på de offentliga finanserna. Det är en central prioritering med viktiga reformer på skola, jobb och konkurrenskraft.

  Samtidigt underströk Borg att intäktsökningarna inte skulle tillåtas skada förutsättningarna för jobb och tillväxt.

  – Vi har en konjukturbild som är snarlik den vi presenterade i december och den som låg i vårpropositionen. Vi får en påtaglig förstärkning av svensk ekonomi, sysselsättningen ökar, arbetslösheten minskar och konsumtionen normaliseras, sade Borg sammanfattnigsvis.

  Finansminister Anders Borg presenterade i helgen förslag på flera höjda skatter. Skattehöjningar på tobak och alkohol på cirka en miljard kronor är enligt Borg att vänta. Även den koldioxidrelaterade fordonsskatten kan komma att höjas, meddelade finansministern.

  Totalt handlade det om förslag på skattehöjnngar för 2-2,5 miljarder kronor.

  Regeringen har på senare tid visat allt fler tecken på att riktningen hos den ekonomisk politiken ska förändras.

  Nya reformer kräver skattehöjningar för att finansieras, har varit finansministerns budskap, och var så även på torsdagen.

  Annons
  Annons
  X

  Finansminister Anders Borg har presskonferens om det ekonomiska läget.

  Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSSON/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X