Annons
X
Annons
X

Borg: Det är fördel för blågult

Regeringen skriver upp sin prognos för de offentliga finanserna. Enligt finansminister Anders Borg finns det nu utrymme för att förstärka jobbpolitiken.

Finansminister Anders Borg presenterar regeringens ekonomiska prognoser.
Finansminister Anders Borg presenterar regeringens ekonomiska prognoser. Foto: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX

– Det är fördel för blågult, sammanfattar han det ekonomiska läget.

Enligt den nya bedömningen kommer det finansiella sparandet, skillnaden mellan statens inkomster och utgifter, att uppvisa balans 2012 och överskott 2013. Det meddelade finansminister Anders Borg under en presskonferens i dag.

Förstärkningen av de offentliga finanserna innebär enligt Borg att det finns ett ”visst och begränsat utrymme att förstärka krispolitiken”. Inriktningen bör vara att förstärka jobbpolitiken och mildra effekterna av krisen för dem som påverkats mest, enligt finansministern.

Annons
X

Borg varnar för att utnyttja överskott som beror på en tillfällig högkonjunktur för permanenta reformer.

– Det vore utomordenligt dumt, sade han.

– Man bör inteckna de här framtida överskotten med en väldigt stor försiktighet.

Men ett ”visst och begränsat” utrymme finns alltså enligt Borg. Till exempel kan satsningar riktas mot barnfamiljer med svag ekonomi.

Borg sammanfattade läget för statsfinanserna genom att jämföra med OS:

– Det är fördel för blågult, säger Borg.

Den nya prognosen förutsätter enligt Borg att den ekonomiska återhämtningen i Sverige och övriga världen fortsätter.

– Vår huvudslutsats är att vi får en rätt god tillväxt 2010, sade han.

Upprevideringen beror till en stor del att statens underskott 2009 visat sig bli betydligt lägre än befarat.

– Det är en påtagligt lägre underskottsnivå i utgångspunkten. Vi har fått in bättre skatteintäkter under hösten än vad vi tidigare hade räknat med.

Även med en något sämre tillväxtutveckling än förväntat kommer målet om ett överskott i de finansiella sparandet på en procent av BNP nås ett år tidigare än vad regeringen trodde i december, enligt Borg.

– I dag måste det till en ny ekonomisk kris för att vi ska vara i en sådan sits att vi får bekymmer med de offentliga finanserna, sade han.

Detta innebär enligt Borg att regeringen kan satsa när många andra länder är i ett läge där de måste sanera sina finanser.

Det finansiella sparandet väntas uppgå till -2,5 procent 2010 och -0,9 procent 2011. Men 2012 uppnås balans och det finansiella sparandet blir 0,3 procent av BNP, enligt prognosen. Därefter stiger siffran till 1,4 procent 2013 och 2,2 procent 2014.

Annons
Annons
X

Finansminister Anders Borg presenterar regeringens ekonomiska prognoser.

Foto: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X