Annons

Borde inte kunna utvecklas – varför har vi egenskapen?

Illustration av Thomas Molén.
Illustration av Thomas Molén.

Vår språkförmåga skiljer sig delvis från vår intellektuella förmåga, vilket man bland annat kan se vid neurologiska sjukdomar. Bland annat ger språket oss en förmåga att lura varandra – men varför?

Under strecket
Publicerad

Var det i själva verket evolutionen av talat språk som drev expansionen av de tidiga människoarternas hjärnor under den här annars svårförklarliga perioden av människans evolution, då hjärnans storlek ökade markant över två miljoner år medan verktygen man finner i fossillagret förändrades ytterst lite?

Om den hypotesen är riktig finns här en evolutionär gåta gömd. Är inte språkförmåga kopplad till intellektuell förmåga? Okej att vi ibland pratar utan att tänka, men att våra förfäder gjorde det hela tiden – verkligen?

Annons
Annons
Annons