Boräntorna kan vara på väg uppåt

Flera bedömare, däribland Nordea och SBAB, tror att det bär iväg uppåt med räntorna mot slutet av året. Detta trots att inflationen mätt som KPI i februari väntas ligga klart under enprocentsstrecket och att Riksbanken sannolikt sänker reporäntan med en kvarts procentenhet i april.

Under strecket
Publicerad
Annons

Perspektiv | Konjunktur

Men omvärldskonjunkturen,
liksom den svenska industrikonjunkturen, är inne i en förstärkningsfas och dessutom har svenska hushåll spenderbyxorna på, varför bedömningen tar sikte på en ränteuppgång.
Nordea tror att det först mot slutet av året kan bli aktuellt med en policyomläggning från Riksbanken, medan SBAB tror att
reporäntan (2,50 procent i dag) sänks i april till 2,25 procent för att höjas mot slutet av året och för att i slutet av 2005 ha hunnit upp till 3,50 procent.

Annons
Annons
Annons