Annons

Bör det vara förbjudet att förneka förintelsen?

Den brittiske författaren David Irving har gjort sig känd som förintelseförnekare.
Den brittiske författaren David Irving har gjort sig känd som förintelseförnekare. Foto: Stian Lysberg Solum

”I många länder är det förbjudet att förneka att förintelsen under andra världskriget ägde rum. Men inte i Sverige. Varför inte? Borde inte våra politiker, som så gärna talar sig varma för mänskliga rättigheter, snarare ha gått i bräschen för sådana förbud?”

Under strecket
Publicerad

Det stämmer att förintelseförnekande i många länder är en kriminell handling som kan rendera förövaren kännbara påföljder. Ett välkänt exempel, som jag bloggade om härom året, är den brittiske författaren David Irving, som 1991 och 1992 fälldes i tysk domstol för att ha gjort gällande att de lämningar efter gaskamrar som finns i Auschwitz hade byggts av polackerna efter kriget (och alltså var att betrakta som fejk). Straffet blev böter. När Irving besökte Österrike – där han brutit mot lagen 1989 för att ha förnekat förintelsen – år 2005 häktades han och ställdes inför rätta. Påföljande år dömdes han till fängelse.

Förutom Tyskland och Österrike har Belgien, Frankrike, Israel, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Tjeckien och Ungern på olika sätt kriminaliserat förintelseförnekande. Andra stater har, efter övervägande, valt att inte införa förbud. Hit hör Sverige, liksom Danmark, Storbritannien, Italien och Spanien. Trots att det ingår som ett av de viktigaste elementen i historieundervisningen i svenska skolor att berätta om förintelsen är det alltså fullt lagligt att offentligt påstå att den aldrig ägt rum.

Annons
Annons
Annons