Annons
Krönika

Bo Löfvendahl:Bör det heta angtrekå eller antrekått?

Under strecket
Publicerad

Nu är Augustveckan slut och det börjar bli dags att tänka på julklappsböckerna. Ett bokpris som är ännu större än August är Svenska fackbokspriset, vilket nyligen delades ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, som med 125 000 kronor belönade Max Engmans “Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922” (SLS/Atlantis). Historieprofessor Max Engman är en förgrundsfigur i den finlandssvenska offentligheten som här ger “en lärorik bild av historien som den är”, för att citera juryns prismotivering om den omfångsrika bokens 458 sidor.

En annan tjock bok som kan intressera läsare från hela Sverige är den nya upplagan av “Svenskt ortnamnslexikon”, utgiven av Institutet för språk och folkminnen, dit även Språkrådet hör. Från Abbekås till Öxnevalla listas 6 300 ortnamn och naturnamn från hela landet på svenska, finska och samiska, varav ett sextiotal är nya. Boken bygger på institutets egna samlingar. Aktuell forskning gör att många av de gamla artiklarna har skrivits om och dessutom har illustrationer tillkommit. Den gamla upplagan från 2003 finns för övrigt gratis tillgänglig via institutets webbplats som pdf-fil, med över 400 avfotograferade sidor.

Annons
Annons
Annons