Annons

”Bör civilsamhället få skattemedel alls?”

Den särskilda utredaren Karin Almgren lämnar förslagen i betänkandet för demokratiutredningen till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP). Bild från 17 juni 2019.
Den särskilda utredaren Karin Almgren lämnar förslagen i betänkandet för demokratiutredningen till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP). Bild från 17 juni 2019. Foto: Erik Simander/TT

Att inrätta omfattande granskningssystem som går in i människors privatliv och granskar vad de säger och när, borde göra att varningsklockor ringer. Det skriver Josefin Utas om statsbidrag till civilsamhället.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

Staten ger årligen många miljarder (runt 14 miljarder 2018) till det som brukar kallas civilsamhället, det vill säga organisationer och föreningar som är fristående men som ändå helt eller delvis finansieras med offentliga medel.

Eftersom det på senare tid uppdagats att en del föreningar som fått bidragspengar har gett uttryck för odemokratiska värderingar har det efterlysts mer kontroll av föreningarna. Därför tillsatte regeringen en utredning av de kriterier för bidrag som finns, med fokus på demokrati.

Annons
Annons
Annons