Annons

Bopriserna kan falla 10 procent varnar SBAB

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nedgången fram till 2021 väntas blir relativt jämn över hela landet. Förutom amorteringskravet och förväntade räntehöjningar så beräknas nyproduktionen bromsa in kraftigt, enligt bolånejätten. Boverkets rapport visar att byggtakten redan avtagit på platser i landet där den tidigare varit hög. SEB sparbarometer visar samtidigt att hushållens förmögenhet har fallit två kvartal i rad, främst på grund av minskade fastighetstillgångar.

Under strecket
Publicerad

Den som tror på stigande bostadspriser de kommande åren kan få tänka om.

– Det är inte början på en sprickande bostadsbubbla, utan en naturlig konsekvens av bland annat stigande bostadsräntor, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije till Dagens Industri.

Ytterligare faktorer som skulle kunna påverka negativt är en snabbare inflationsuppgång med en tidigare och kraftigare höjning av reporäntan än vad som är fallet nu, men också en stigande arbetslöshet, enligt Boije.

Annons

Ligger realräntorna kvar på nuvarande nivåer under en lång tid kan boprisfallet hindras, anser han.

Samtidigt minskar intresset för nyproduktion kraftigt jämfört med förra året, just på grund av prislappen. Det visar en ny Novusundersökning som SvD har tagit del av. Trenden är extra tydlig i Stockholmsregionen.

Det uppges vara affärsmodellen, att kunder binder sig flera år före inflyttning, som ökar osäkerheten på en marknad där bostadspriserna står still, eller till och med går ned. Prisutvecklingen har fått konsumenterna att relativt snabbt ändra inställning.

– En vändning kommer att kräva flera månader i rad av statistik som visar en positiv prisutveckling. Men jag tror att de som intresserar sig för nyproducerade bostäder framöver kommer att vara mer pålästa och ställa högre krav på information. Det är positivt eftersom en bostadsaffär för de flesta är den största privatekonomiska affären som man gör, säger Henrik Lenander på Svensk Mäklarstatistik.

SBAB bedömer att nyproduktionen bostäder faller med 30 procent nästa år, en trend som ses som dramatisk. Färre spekulationsköp och en stramare kreditgivning tillsammans med en ökad osäkerhet anger Robert Boije som orsaker.

I veckan kom också Boverkets rapport som visar att byggtakten avtar på platser i landet där det tidigare varit en hög byggtakt. De anser samtidigt att det behövs fler bostäder till unga och äldre som efterfrågar lägre priser.

Bostadsbehovet fortsätter vara stort. Byggtakten behöver vara högre än man tidigare räknat med samtidigt som prognoserna visar att antal påbörjade bostäder minskar.

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet sjönk även under det första kvartalet 2018, vilket är första gången förmögenhetsutvecklingen är negativ två kvartal i rad sedan 2009. Det framgår av SEB:s sparbarometer.

Nedgången beror främst på minskade fastighetstillgångar men också på en försvagad ökningstakt i aktie- och räntetillgångar.

Under kvartalet sjönk fastighetstillgångarna med 96 miljarder, motsvarande en nedgång med 1,2 procent. De aktierelaterade tillgångarna var oförändrade under det första kvartalet, medan de ränterelaterade ökade med 0,9 procent.

Totalt sett sjönk hushållens nettoförmögenhet under det första kvartalet med 109 miljarder kronor, motsvarande 0,8 procent, och uppgick vid utgången av kvartalet till 13 812 miljarder kronor.

SBAB: Raset inte över – bopriserna ska ned 10 procentdi.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons