Bopriser på väg uppåt

Priserna stiger igen på bostadsmarknaden och samtidigt visar nya siffror att svenskarnas ”husköpkraft” i inte varit så här stark sedan 1999. Även i Stockholm och andra storstadsområden ökar köpkraften men här finns fortfarande stora problem som sänker den svenska tillväxten.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den senaste statistiken från de stora mäklarkedjorna är samstämmig. Bostadsrättspriserna i Stockholms innerstad har vänt upp igen och det kan förebåda ett trendbrott för hela bostadsmarknaden i regionen. Från stillastående eller svagt sjunkande priser till ett lyft under hösten.

Föreningssparbankens Boindex, som speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp, bekräftar att bostadsmarknaden är stabil. Index steg andra kvartalet i år till 151,5 från första kvartalets 137,7. När index överstiger 100 använder hushållen mindre än 15 procent av sina förvärvsinkomster före skatt till lånekostnader och har därmed råd med sitt boende.
Bakom den ökande köpkraften ligger låga räntor i kombination med ökade hushållsinkomster.
Nu gäller den starka köpkraften i riket som helhet inte riktigt Stockholmsregionen. Köpkraften har visserligen stärkts, men index når bara upp till 76,9 vilket betyder att stockholmarna får lägga betydligt mer än 15 procent av inkomsten på sitt hus. Stockholm har sällskap under 100-strecket
med Uppsala, Malmö och Helsingborg, medan Göteborg just lyckats kravla sig över.
Att bostadsmarknaden är en viktig del av ekonomin visar en färsk analys från Föreningssparbanken. Om denna marknad fungerade bättre skulle tillväxten i svensk ekonomi vara högre.

Annons
Annons
Annons