Bonus ska öka jämställdheten

Hur ska man få män att ta ut mer av föräldraförsäkringen? Regeringen tror att lösningen är en jämställdhetsbonus och en förändrad familjepolitik. Jämställdhetsombudsmannen vill ha en kvotering av dagarna – något Barnombudsmannen varnar för.
Det är barnen som förlorar på att så få pappor tar ut föräldradagar, tycker båda ombudsmännen, Jämo och BO.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Det är fortfarande en förvånande liten andel män som är hemma med sina barn. Jämställdhetsarbetet går för långsamt. Det bekräftar min åsikt att om man vill förändra situationen måste föräldraförsäkringen individualiseras. Det innebär att dela dagarna på mitten utan möjlighet att överlåta dem, säger Claes Borgström, Jämo.
Det gagnar barnen att få växa upp i ett jämställt samhälle och att få tillgång till sin pappa,
menar han.
– Jag vet att både förra och nuvarande regeringen uttalat att de inte vill kvotera. Men jag anser att det är bra på sikt både för barnen och från ett jämställdhetsperspektiv.

Barnombudsmannen, BO, Lena Nyberg, vill inte låsa fast en
modell med mer kvotering:
– Om man har barnets perspektiv måste man utgå vad som är det bästa i olika situationer. Det finns föräldrar som inte är närvarande, som kanske sitter i fängelse eller inte vill ha kontakt med sina barn. Då är det viktigt att
tiden med föräldrapenningen inte försvinner för barnet.
Men barn behöver tillgång till både sin mamma och pappa,
betonar även hon.
– Det är sorgligt att inte fler pappor tar chansen att skapa goda och nära relationer till sina barn medan de är små. Det måste vi på alla sätt stimulera, menar Lena Nyberg.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons