Bonus ingen hjälp för akademiker

Om invandrade samhällsvetare ska kunna framgångsrikt integreras och få jobb efter kompetens krävs en undervisning i svenska på en helt annan nivå än vad som erbjuds i dag. Den bonus som regeringen väntas föreslå hjälper inte dessa personer, skriver Göran Arrius, ordförande i Jusek.

Under strecket
Publicerad
Annons

Inom kort kommer regeringen att föreslå att invandrare som klarar svenskundervisning för invandrare, sfi, inom en viss tid ska få en bonus. Det är ett förslag som missar själva målet med integrationspolitiken, i vart fall för våra medlemsgrupper.

Bakgrunden är att en bra svenskundervisning är central för att invandrare ska komma in på arbetsmarknaden. Men med förslaget görs hela frågan om integration och svenskkunskaper till en fråga om individuellt ansvar och förmåga. Problemet i dag är vilken utbildning som erbjuds och hur väl den är avpassad till den enskildes behov.

Annons
Annons
Annons