X
Annons
X

Bong vänder till förlust

Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong redovisar ett resultat efter skatt på -4 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (4). Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (0:01).

Rörelseresultatet minskade till 12 miljoner kronor (19). Under perioden har rörelseresultatet påverkats negativt av strukturkostnader om 2 miljoner kronor hänförliga till den franska verksamheten. Under första kvartalet 2017 påverkades rörelseresultatet positivt av en engångsintäkt om 5 miljoner kronor hänförlig till omförhandlade pensionsavtal i Norge.

Resultateffekten av färre antal arbetsdagar jämfört med motsvarande period 2017 beräknas till -4 miljoner kronor.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X