Bong skippar utdelning

Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong redovisar ett resultat efter skatt på -13 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (-48). Resultatet per aktie uppgick till -0:08 kronor (-0:31).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Nettoomsättningen uppgick till 613 miljoner kronor (677), en minskning med 9 procent.

Rörelseresultatet blev 1 miljoner kronor (-53), efter engångskostnader på 12 miljoner kronor (90). Det justerade rörelseresultatet uppgick därmed till 13 miljoner kronor (37).

Annons
Annons
Annons