Annons

”Böneutrop inte bara en fråga om vad lagen säger”

Professor Per Bauhn.
Professor Per Bauhn. Foto: Pressbild, Tomas Oneborg
Under strecket
Publicerad

Juristerna Emma Ahlm, Victoria Enkvist och Kavot Zillen menar att vi helt enkelt måste acceptera böneutrop, eftersom såväl svensk grundlag som Europakonventionen om mänskliga rättigheter medger en positiv rätt till religionsutövning. Här finns det skäl att tro att de övertolkar lagstiftningen. De ger sken av att religionsutövande endast kan begränsas i enlighet med yttrandefrihetslagstiftningen, men att den positiva religionsfriheten annars är ”absolut”.

Så är det knappast. Ett religionsutövande som till exempel omfattade människooffer skulle sannolikt bli föremål för polisiärt ingripande, även om det inte gjorde intrång i yttrandefriheten. Och när det gäller Europakonventionen och böneutrop, så har vi just nu ett aktuellt fall i Tyskland. Förvaltningsdomstolen i Gelsenkirchen har tills vidare förbjudit högtalarförstärkta böneutrop från en moské i Oer-Erkenschwick just med hänvisning till att sådana utrop kan vara oförenliga med den negativa religionsfriheten, det vill säga, rätten att inte bli påtvingad religion. Vi får anta, att förvaltningsdomstolen inte är ute efter att trotsa Europakonventionen om religionsfrihet, utan tvärtom tillämpar denna konvention.

Annons
Annons
Annons