Stephan Rössner:Bonddiet till grund för forskarrön

Danska liv kunde räddas efter första världskriget med en torftig kost som gick emot dåtidens beprövade vetenskap. Det danska försöket visade att människans energibehov var långt mindre än man trott, ändå tog det närmare hundra år innan tesen accepterats.

Under strecket
Publicerad
Annons

I våra tider med allsidig kost är riskerna för bristtillstånd vid normala kostvanor praktiskt taget obefintliga. I början av förra seklet med otillräckliga kunskaper, dålig ekonomi och ensidiga kostvanor kunde det dock inträffa att allvarliga bristtillstånd fortfarande kunde uppstå vid avsaknad av vad som då modernt betecknades ”så kallade vitaminer”.

Annons
Annons
Annons