Annons
X
Annons
X

Bollen ligger hos Björklund

En av Sveriges mest kvalificerade utbildningar är hotad, men det krävs bara två beslut för att den ska räddas. Den ena bollen ligger hos Jan Björklund, den andra finns hos Högskoleverket (HSV). Det vore bedrövligt om skolministern bara satt och tittade på när förutsättningarna förstörs för ett gymnasieprogram som ställer upp höga krav och satsar målmedvetet på kunskap och utblick.

KRÖNIKA | INTERNATIONAL BACCALAUREATE 2

Det handlar om International Baccalaureate. IB startades för ungefär 40 år sedan i Schweiz utifrån idén att goda kunskaper kan främja fredliga relationer och föra människor närmare varandra. Sedan dess har IB fått stor spridning och växer snabbt. Elever, föräldrar och universitet uppskattar den höga nivån, omvärldsorienteringen och den noggranna utvärderingen. Fristående examinatorer och medarbetarna vid det centrala examinationscentrumet i Cardiff i Wales ser till att betygsinflation förblir ett okänt fenomen.

Sverige var länge en ganska vit fläck på IB-kartan men intresset har ökat kraftigt. Numera finns det IB-program på strax över trettio gymnasier, varav de allra flesta är kommunala. Cirka 3000 elever är inskrivna, vilket motsvarar en procent av alla Sveriges gymnasister. Tillströmningen är inte att undra på. Elever som har gått IB-gymnasiet får enligt HSV betydligt bättre resultat på högskoleprovet än elever som hade jämbördiga betyg efter nian men som fortsatte på natur- eller samhällsprogrammen; det skiljer så mycket som 13 respektive 30 procent!

IB öppnar utländska universitet för svenska ungdomar. Men programmet ger också invandrade tonåringar med god grundutbildning chans till en flygande start, och det erbjuder barn till gästforskare och andra som är tillfälligt bosatta i Sverige en internationellt gångbar utbildning. Det främjar både kunskapssamhället och vår internationalisering. Det borde vara en Björklundsk ögonsten.

Annons
X

Men för att IB ska utvecklas istället för avvecklas måste JB agera.

Jan Björklund måste få riksdagen att ändra sitt beslut från sommaren 2007 om nya antagningsregler till högskolan. Enligt det nya systemet, som träder i kraft nästa höst, ska IB-elever inte längre få sina betyg konverterade så att de kan tävla i samma kvotgrupp som elever med vanliga svenska gymnasiebetyg. Istället ska de söka i den så kallade Kvotgrupp III tillsammans med dem som har utländska betyg. Men platserna fördelas efter kvotgruppernas storlek och antalet sökande i Kvotgrupp III kommer ofta att vara så lågt att man får ett fåtal platser eller ingen plats alls. Det nya systemet gör att akademiskt välförberedda IB-elever kommer att slå ut varandra, medan gymnasister från andra linjer seglar rakt in, trots att de har tunnare kunskaper. I värsta fall får IB-eleverna över huvud taget inte chansen, eftersom Kvotgrupp III blir helt utan platser. Ju smalare och mer attraktiv utbildningen är, desto större är risken.

Efter min första artikel om IB (3/5) hörde några läsare av sig och sade att man inte ska bekymra sig så mycket om kvotgrupperna. Om IB-eleverna är så duktiga som det sägs, kommer de ändå att få toppresultat på högskoleprovet och komma in. Jag tycker att resonemanget är uppåt väggarna. Dels är det allmänt orimligt med antagningsregler som blir legitima bara för att man kan gå runt dem, dels kommer reglerna att sända sådana signaler och skapa sådan osäkerhet hos familjerna att det är stor risk för att IB-programmet ska förtvina. Vilken förälder råder sina barn att gå en tuff utbildning när man inte vet ens vad toppbetyg är värda?

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Jag ser fram mot ett snabbt förslag från Jan Björklund. Annars måste utbildningsutskottet i riksdagen agera på eget initiativ.

  Men även Högskoleverket har en hemuppgift. Den handlar om hur man i framtiden ska värdera betyg från IB:s sjugradiga skala när man jämför med betyg från andra utbildningar. HSV har precis haft sitt förslag ute på remiss, och enkelt uttryckt är det orimligt ogeneröst mot IB. Toppbetyg ger visserligen toppbetyg även efter konvertering, men IB-modellens betygssättning är stram och de allra högsta betygen är ytterst ovanliga. Kontentan av HSV-förslaget är att IB-elever kommer att straffas, och straffas rejält, för att IB har höga betygskrav och ett system som är oskadat av betygsinflation. IB-elever med goda kunskaper kommer att få lägre meritvärde än många elever som har svagare kunskaper men slutbetyg från andra gymnasieprogram. Så är det redan i dag, men HSV vill göra situationen etter värre.

  Det kan inte vara HSV:s uppgift att förstöra för dem som har hög akademisk ambitionsnivå. Lägg remissen på hyllan och tänk nytt.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X